Introduktion

A.M.O Klimatteknik AB har sedan starten haft en mycket god utveckling, och marknaden har visat att den gillar vårt seriösa engagemang i vart uppdrag. När det gäller klimatprodukts-marknaden har vi märkt att det saknats någon som verkligen löper hela linan ut, och åtar sig att gå över hela anläggningen vid nyinstallation eller en komplettering/Energibesparingsuppdrag.

Det finns inga standardkonfigurationer för alla fastigheter, alla har olika förutsättningar. För att uppnå optimal drift krävs en hängiven tekniker med bred kompetens och en brinnande vilja att ge kunden det bästa tänkbara, vilket är vår ledstjärna på A.M.O. När det gäller större lokaler som industrier, sporthallar och allmänutrymmen så har vi med hjälp av lite innovativa lösningar varit mycket framgångsrika.

Det är inte alltid det bästa för kunden att byta ut sin anläggning. Vi har kompetens och resurser att kombinera gamla system med ny energieffektiv teknik vilket ofta ser mycket ljusare ut för de med ekonomiska variabler att ta hänsyn till . Exempelvis är nästan alla större lokaler i regionen försedda med ventilationssystem sen byggtiden. Och ett utbyte kan ofta betala sig på mycket kort tid. Medan de som har ett ventilationssystem från nittiotalet eller senare ofta inte är medvetna om att de kan minska sin kostnad för ventilationsförluster drastiskt med modern värmepumps-teknik integrerad i den befintliga anläggningen/styrningen.

När det gäller den kraftigt växande privatmarknaden för värmepumpar , har det gått så fort att många ”lycksökare” sökt sig till branschen. Det finns mängder med värmepumpar ute som absolut inte går optimalt. Ofta är maskinen bara inlyft och någon har tryckt på start. lägg där till att det finns utrustning i en värmepump som på grund av försmutsning, förslitning, externt ändrade förutsättningar och materialutmattning bör justeras årligen för optimal verkningsgrad/effekt, så förstår man hur viktig en service/optimering är.

Kostnaden för att justera in hela anläggningen med flöden,parametrar,och optimering kylkrets är ofta intjänad på mycket kort tid.. samtidigt får kunden eventuella förslag på ytterligare besparingsåtgärder.