A.M.O Klimatteknik med luft under vingarna!

  • av

A.M.O Klimatteknik AB har sedan en lite halv-trög start i somras nu under hösten fått ordentligt med luft under vingarna.

Vi har genom att grundligt utföra såväl projekteringar som utföranden verkligen fått lite ”ringar på vattnet” effekt när det gäller energibesparande åtgärder hos såväl privatkonsumenter som företag och föreningar.  I dag är orderboken i det närmaste full ett par månader framåt.   När det gäller privatmarknaden har vi märkt att det saknats någon som verkligen löper hela linan ut, och åtar sig att gå över hela anläggningen vid en värmepumpsinstallation.

Det finns mängder med värmepumpar ute som absolut inte går optimalt.

Ofta är maskinen bara inlyft och någon har tryckt på start… lägg där till att det finns utrustning i en värmepump som på grund av materialutmattning bör justeras årligen för optimal verkningsgrad/effekt, så förstår man hur viktig en service/optimering är.

Kostnaden  för att justera in hela anläggningen med flöden,parametrar,och optimering kylkrets är ofta intjänad på mycket kort tid..  samtidigt får kunden eventuella förslag på ytterligare besparingsåtgärder.

Avgörande för en värmepumps verkningsgrad och livslängd är installatören i lika hög utsträckning som konstruktören.  Felaktigt  eller aldrig injusterad kylkrets, driftsparametrar , flöden och tyvärr inte ovanligt, fukt eller föroreningar i kylkrets vid montaget straffar sig ofelbart i ökade driftskostnader  samt förkortad livslängd.  Det finns inga standardkonfigurationer för alla fastigheter, alla har olika förutsättningar.  För att uppnå optimal drift krävs en hängiven tekniker med bred kompetens och en brinnande vilja att ge kunden det bästa tänkbara, vilket är vår ledstjärna på A.M.O.

När det gäller större lokaler som industrier, sporthallar och allmänutrymmen så har vi med hjälp av lite innovativa lösningar varit mycket framgångsrika.  Det är inte alltid det bästa för kunden att byta ut sin anläggning.

Vi har kompetens och resurser att kombinera gamla system med ny energieffektiv teknik vilket ofta ser mycket ljusare ut för de med ekonomiska variabler att ta hänsyn till . Exempelvis är nästan alla större lokaler i regionen försedda med ventilationssystem sen byggtiden.  Och ett utbyte kan ofta betala sig på mycket kort tid. Medan de som har ett ventilationssystem från nittiotalet eller senare ofta inte är medvetna om att de kan minska sin kostnad för ventilationsförluster drastiskt med modern värmepumps-teknik integrerad i den befintliga anläggningen/styrningen.

Som exempel har vi integrerat en modern värmepump i Maskinteknik AB:s  befintliga aggregat för ventilation/uppvärmning.  Där den kalkylerade payoff-tiden  är mycket kort.

Vi har försett Parken i Oskarshamn med billig värme  via L/L värmepumpar.

Vi håller just nu på att installera ett komplett nytt system för luftburen värmedistribution  producerad av en högeffektiv värmepump, på en industri i Vimmerby.

Vi håller på med ett projekt på Oskarshamns Tennisklubb, där en del av projektet är en installation för uppvärmning av inomhushallen med en L/L-värmepump med en toppmodern högeffektiv konstuktionslösning för vårat klimat..  den tappar bara 30% av sin maxeffekt vid  extrema -25grC utomhus.   Denna är dimensionerad för 100% energiteckningsgrad.  Tekniken har verkligen gått framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *